Para mapadali raw ang pagtawag sa kanya para sa lahat!

Isang sanggol sa Carmen, Cotabato ang pinangalanan ng walang vowels. ‘Ghlynnyl Hylhyr Yzzyghyl Mampuan Buscato’ ang pangalan ng bata.

Dahil sa hirap banggitin ang pangalan, nagdesisyon ang pamilya niyang tawagin siyang ‘Consonant’ bilang palayaw!

Nang prinoseso ang birth certificate niya, inulit ang pag-ayos ng papel dahil namali rin ng spelling ang personnel!

Sabi ng Lolo niya na nagpangalan kay Consonant, “If I will give him a name, it should be something of value for our family. The child’s name shouldn’t be made up.”

Umano, ang pangalan niya’y hinango mula sa consonants ng mga pangalan niya, ng mga magulang nito, at ng asawa niya na Lola ni Consonant.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *