Naubusan ng hair spray kaya daw permanent glue ginamit sa buhok

Kinewento ni Tessica Brown sa Tiktok account niya na naubusan daw siya ng hair spray kay gumamit ng Gorilla Glue sa buhok. Ang glue na ginamit ay 100% waterproof at pangdikit ng paper, cardboard, wood, at fabric. Sabi pa ng kompanya na hindi pangbuhok ang produkto kasi nakalagay sa label na permanent ito.

Kwento pa ni Tessica na nakailang wash na daw siya na buhok at pumuntang ER pero hindi pa din natanggal ang glue. Pupunta na daw siya sa isang plastic surgeon na nagoffer tumulong. Tatagal ng tatlong araw ang procedure na gagawin para matanggal ang glue sa buhok niya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *