Magsisimula nang ulit ang isang buwanang kahabang tradisyong ito ng mga Muslim

Magsisimula umano ang holy fasting period ng Ramadan sa ika-13 ng Abril ayon sa mga Muslim leaders.
Ang schedule ng Ramadan ay nakadepende sa Islamic lunar calendar na sumusunod sa buwan. Mayroon silang regular na moon-sighting activity kung saan kinikinita ng mga leaders kung kalian sisibol ang bagong crescent moon na magiging simula ng fasting period nila.
Habang idinaraos ang isang-buwan kahaba na tradisyon ito ng Islamic religion, ang mga Muslim sa buong mundo ay magfa-fasting at aalay ng panalangin mula pagsikat ng araw hanggang sa ito’y bumaba. Ang oras at atensyon nila ay nakatuon lamang sa pananalangin, pagfa-fasting, charity works, at religious devotion.
Matatapos ang Ramadan sa Eid’l Fitr holiday.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *