Haiti, Malta, Pilipinas, at ang South Sudan ay mapapasailalim sa increased monitoring upang masigurong walang money laundering na nangyayari!

Kasali ang Pilipinas sa mga bagong bansang idinagdag sa isang ‘grey list’ na mapapasailalim sa mas striktong monitoring upang malabanan ang money laundering at terrorist financing.

Ang Financial Action Task Force(FATF) ay isang International Organization na nag-coordinate ng global efforts upang mapatigil ang money laundering at terrorism financing na pinagtutulungan ng mga bansa upang Maitama din ang mga kamalian ng mga financial systems nila.

Haiti, Malta, Pilipinas, at South Sudan ang mga bagong idinagdag, na nagpapaabot sa kasalukuyang lista ng 22 na bansang nasa monitoring na ng intergovernmental watchdog.

Ang pagkakasali sa list ay makapagdadala ng negatibong epekto sa mga bansa, ang pagpapahirap ng attraction para sa mga foreign investment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *