“BEYOND THE PLATE: REINVENTING FOOD SYSTEMS”

Si Karlo Nograles ay isa sa mga nangunguna na panelist sa webinar na inilunsad ng UN Philippines for food security na nagtalakay tungkol sa food systems transformation na angkop sa Bangsamoro.

Ito ay isang three-day event na naganap sa September 20-22,2021 at inilunsad within the framework ng Food Systems Summit 2021.

Ang event na ito ay may mataas na antas na talakayan tungkol sa food systems transformation kasama ang mga lider ng iba’t-ibang organizations, businesses, at mga diplomatic community sa Pilipinas.

Ang tema ng webinar ay “BEYOND THE PLATE: REINVENTING FOOD SYSTEMS”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *