Ang banta ng pagkalat nito sa mga tao ay mababa lamang.

Inanunsyo ng Tsina ang unang kaso ng human infection ng H1ON3 Bird Flu strain sa Zhenjiang City na na-admit noong April 28. Kailan lamang siya nabigyan ng diagnosis.

Idinagdag naman ng National Health Commission ng China na, “The risk of large-scale spread is extremely low.”

Ang infected person ay isang 41-year-old na lalaking nagkaroon ng fever symproms. Ngunit sa ngayon ay nasa stable condition na ang lalaki at walang ‘abnormalities’ sa mga madalas niyang makasalamuha.

Mabuting malaman na ilang strains ng bird flu ay nakaapekto na ng ibang hayop ngunit ang mass outbreaks sa mga tao ay hindi pangkaraniwan.

Kasunod ng mga kailan lang na avian flu outbreaks sa Africa at Eurasia, nagpairal ng mas mahigpit na obserbasyon ang pangulo ng Centre for Disease Control and Prevention sa mga poultry farms nila, merkado, at wild birds.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *